Barnen som resurs

Jag föreläser om hur man skapar trygga miljöer där barn är toleranta mot varandra. Föreläsningarna är inriktade på kommunikation, lågaffektivt bemötande, social interaktion och lösningsfokuserad konflikthantering. Jag kopplar mitt innehåll konkret, med exempel på   hur man bemöter och hanterar situationer som uppstår; konflikter, kränkningar, uåtagerande barn, utsatta barn etcetera.

Skollagen är tydlig med att det ska vara nolltolerans mot mobbning. Trots krav på att motverka mobbning och utanförskap, existerar dessa negativa fenomen ute på våra skolor. Rapporter om elevers situation i skolan handlar ofta om högstadiet, där stor otrygghet råder. Bästa sättet att undvika detta är att förebygga genom att barnen redan i de lägre årskurserna får rätt stöd i sin utveckling till att bli toleranta, trygga och positiva individer.
Vi måste guida barnen till en positiv och tolerant interaktion. Handlingsplaner och dagens värdegrundsarbete måste förändras, annars sker ingen förändring hos barnen som är facit för arbetet. De är ju dem det handlar om.

 

Målgrupp är alla som arbetar med barn, som yrke eller ideellt, och föräldragrupper.